Jaarverslag 2014
icon

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

 

 

Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.

 

 

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Aandelen kapitaal

Reserve eigen aandelen

Overige reserves

Totaal

Minder-heids-belang

Totaal eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per 1 januari 2013

 

11.938

-13.670

426.492

424.760

-2.417

422.343

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

 

-

-

177.597

177.597

277

177.874

Overig resultaat na belasting

22.

-

-

-2.296

-2.296

-24

-2.320

Totaalresultaat

 

-

-

175.301

175.301

253

175.554

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividend aan aandeelhouders

23.

-

-

-301.275

-301.275

-

-301.275

Ingetrokken aandelen

23.

-350

13.670

-13.320

-

-

-

Stand per 31 december 2013

 

11.588

-

287.198

298.786

-2.164

296.622

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

 

-

-

-33.806

-33.806

-4.281

-38.087

Overig resultaat na belasting

22.

-

-

-1.339

-1.339

-48

-1.387

Totaalresultaat

 

-

-

-35.145

-35.145

-4.329

-39.474

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividend aan aandeelhouders

23.

-

-

-

-

-

-

Verwerving minderheidsbelang

 

-

-

-4.922

-4.922

-927

-5.849

Wijzigingen door verkoop groepsmaatschappijen

 

-

-

-

-

-598

-598

Stand per 31 december 2014

 

11.588

-

247.131

258.719

-8.018

250.701

knop omhoog