Jaarverslag 2014
icon

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

-38.087

177.874

 

 

 

 

Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening

 

 

 

Actuariële resultaten bij toegezegde personeelsregelingen

27.

-1.850

-3.093

Winstbelasting

 

463

773

 

 

-1.387

-2.320

 

 

 

 

Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar de winst en verliesrekening

 

 

 

Veranderingen in de reële waarde van financieel instrument (aangehouden voor verkoop)

10.

-

218.275

Realisatie waardeverandering financieel instrument

10.

-

-218.275

 

 

-

-

 

 

 

 

Overig resultaat na belasting

 

-1.387

-2.320

 

 

 

 

Totaalresultaat

 

-39.474

175.554

 

 

 

 

Toe te rekenen aan:

 

 

 

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

 

-35.145

175.301

Minderheidsbelang

 

-4.329

253

Totaalresultaat

 

-39.474

175.554

knop omhoog