Jaarverslag 2014
icon

Vennootschappelijk overzicht van de financiële positie

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

Immateriële vaste activa

 

 

 

Goodwill

2.

2.599

2.599

 

 

 

 

Financiële vaste activa

 

 

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

282.912

290.989

Latente belastingvorderingen

 

26.148

22.788

Totaal financiële vaste activa

309.060

313.777

 

 

 

 

Totaal vaste activa

 

311.659

316.376

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

Groepsmaatschappijen

 

215.070

478.020

Geldmiddelen

 

81

8.902

Totaal vlottende activa

 

215.151

486.922

 

 

 

 

Totaal activa

 

526.810

803.298

 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN

 

 

 

Geplaatst kapitaal

 

11.588

11.588

Wettelijke reserves

 

2.051

2.619

Overige reserves

 

278.886

106.982

Onverdeeld resultaat

 

-33.806

177.597

Totaal eigen vermogen

4.

258.719

298.786

 

 

 

 

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

 

 

 

Groepsmaatschappijen

 

177.824

177.824

Overige langlopende verplichtingen

 

310

310

Totaal langlopende verplichtingen

178.134

178.134

 

 

 

 

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

 

 

 

Groepsmaatschappijen

 

89.795

322.054

Handelsschulden en overige verplichtingen

 

162

4.324

Totaal kortlopende verplichtingen

89.957

326.378

 

 

 

 

Totaal verplichtingen

 

268.091

504.512

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

526.810

803.298

knop omhoog