Jaarverslag 2014
icon

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Resultaat dochterondernemingen (na belasting)

 

-26.260

103.571

 

 

 

 

Saldo overige baten en lasten (na belasting)

 

-7.546

74.026

Nettoresultaat

 

-33.806

177.597

knop omhoog