Jaarverslag 2014

Telegraaf Media Groep heeft een moeilijk jaar achter de rug. De neergaande trend in de oplage- en advertentie-inkomsten zette door. Een stevig kostenbesparingsprogramma was niet voldoende om de daling in opbrengsten te compenseren. De opbrengsten van TMG daalden met € 27,5 miljoen naar € 514,9 miljoen. Hoewel het EBITDA-resultaat verbeterde met € 25 miljoen naar € 46,1 miljoen, werd een slechter bedrijfsresultaat gerapporteerd. De nettowinst kwam uit op negatief € 38,1 miljoen versus positief € 177,9 miljoen in 2013.

Geert-Jan van der Snoek, CEO van Telegraaf Media Groep: “De afgelopen maanden zijn stappen gezet om de aanhoudende daling van de inkomsten te keren. De resultaten van 2014 en onze bevindingen tonen aan dat onze organisatie tempo moet maken om zich aan te passen aan het snel veranderende mediagebruik. Bij vrijwel alle bedrijfsonderdelen zijn de directieteams gewisseld. Met die nieuwe directieteams zijn plannen in uitvoering die gestalte geven aan de in december aangekondigde koers: focus op het kernbedrijf en de hoofdmerken. Onze kernactiviteit, het creëren en vermarkten van content, is onze kracht en daarop is onze focus voor de toekomst gericht. Voor de niet-kernactiviteiten zijn we bezig de toekomst te bepalen”

knop omhoog